Kursus materialer

På mange kurser og i forbindelse med undervisning præsenteres og anvendes forskellige kursusmaterialer. Det primære formål med denne side er at samle sådanne materialer sammen og gøre dem nemt tilgængelige for deltagerne.
 
 
 
 

Hvad skal der stå her?

 

Tid til fordybelse

Mange kursusledere og arrangører har efterlyst en kortere og nemmere vej fra kursus-idé til afvikling. Vi derfor skabt et koncept, der gør det enkelt og nemt at sætte et kursus i søen.

Har du behov for at arrangerer et kursus, vil vi - under overskriften "Tid til fordybelse“ -hjælpe med at formulerer jeres behov, lægge budget osv. Herefter finder de rigtige instruktører, udarbejder indbydelser, tilmelding samt sørger for praktiske detaljer efter behov. Så skal du kun tænke på at få deltagerne ud af busken, samt organisere de praktiske rammer.

Jan Erik Krøyer  | Tlf.: +45 3153 1006 | jekwebmail@gmail.com